040 - 226 00 01 Bereikbaar van 08:00 tot 17:00

Emissiearme vloeren

De emissiearme stalvloer van de toekomst

Lage emissies en een brongerichte aanpak in mestscheiding worden steeds belangrijker. De G6 vloer bewijst dat deze factoren succesvol samengaan. Met de laagste emissiewaarde van 6 kg/NH3 per dierplaats per jaar, is dit systeem geschikt voor zowel mestscheiding als voor drijfmest. Zelfs het ombouwen in een later stadium van drijfmest naar mestscheiding en vice versa is mogelijk. De vloer hoeft hierbij niet te worden verwijderd. Hierdoor is het G6 vloersysteem ideaal voor zowel nieuwbouw als voor renovatie. Ongeëvenaarde mogelijkheden voor nu en in de toekomst.

<p>Een goede beloopbaarheid en schone koeien, gegarandeerd!</p>

Kiest u vandaag al om over te stappen op mestscheiding? Of houdt u die optie graag open voor de toekomst? In beide gevallen is de G6 vloer de juiste keuze. 

De overheid zet steeds duidelijker koers op een brongerichte aanpak. Daarnaast zijn er meer voordelen van het scheiden van mest;

  • Het zorgt voor een gezonder en veiliger stalklimaat voor zowel de koe als de veehouder.
  • Gescheiden mest zorgt voor een beter bodemleven en de mogelijkheid om gerichter gewas en grond te bemesten
  • Hoger rendement uit mestvergisting door een hoger droge stof gehalte uit de dikke fractie.
  • Voordeligere afzet van mest.

Dat de G6 vloer een brongerichte aanpak op een goede manier uitvoert blijkt uit mestonderzoeken. In onderstaande tabel vindt u hiervan de resultaten.Mestonderzoek Eurofins G6

(september 2020)

Stikstof

Kg/ton

% Stikstof

Fosfaat 

Kg/ton

% Fosfaat

Kalium 

Kg/ton

% Kalium

Droge stof gehalte 

(DS%)

G6 Gier

6,18

59,9%

0,37

14,0%

10,20

78,5%

2,4%

G6 dikke fractie

4,13

40,1%

2,27

86,0%

2,80

21,5%

13,7%

Standaardwaarden drijfmest

4,00


1,50
7,5%

Productinformatie

Ontdek onze producten

Klik links op het product waarover u meer informatie wilt.