Terug naar nieuws

Swaans Agra produceert energieneutraal

Swaans Agra produceert energieneutraal

Recent zijn bijna 2.000 zonnepanelen geïnstalleerd op de productielocaties van Swaans Beton. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een CO2 neutrale bedrijfsomgeving. Swaans Beton gelooft in productoplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Vanuit een integrale aanpak mag productie hierbij niet buiten beschouwing worden gelaten. Dit alles past binnen onze visie om een nieuwe dimensie te geven aan duurzaamheid binnen de wereld van gebouwen en infrastructuur.

Terug naar nieuws