Terug naar nieuws

Minder drijfmestsystemen bij nieuwbouw melkveestallen

Minder drijfmestsystemen bij nieuwbouw melkveestallen

Het aandeel melkveehouders dat bij nieuwbouw kiest voor een brongerichte aanpak groeit sterk, ook als er volgens de NB-vergunning drijfmestsystemen vergund is. Reden hiervoor is de koers die de overheid ingezet heeft.

Deze transitie zien we terug zowel bij melkveehouders die de NB-vergunning gaan aanvragen, maar ook bij melkveehouders die reeds een vergunde NB-vergunning hebben, maar toch vlak voor de bouw overstappen naar een ander vloersysteem. Indien dit systeem qua emissie gelijk of lager scoort, dan is deze last minute wijziging ook mogelijk.

Brongerichte aanpak

De overheid heeft zich de laatste jaren niet altijd als betrouwbare partner van de agrarische sector getoond, en knaagt met name de onduidelijkheid en overdaad aan regels bij de sector. Wel is duidelijk welke koers de overheid is ingeslagen; het verder reduceren van emissies (ammoniak, geur, fijnstof, methaan). Dit zien we onder andere duidelijk terug in de Sbv regeling die ze eerder dit jaar hebben gepresenteerd. De voornaamste basis is de brongerichte aanpak. ‘Scheiding van urine en mest’ zo valt te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Toekomstbestendige oplossing

De opslag van drijfmest onder de veestapel lijkt hiermee zijn langste tijd te hebben gehad en worden roostervloeren, al dan niet uitgevoerd met klepjes, niet meer als toekomstbestendig beschouwd. Het bouwen van een nieuwe stal is een investering die minimaal 30 jaar moet meegaan. Daardoor moet er nu al ingespeeld worden op de transitie die de overheid ingezet heeft. Wie nu een stal bouwt doet er goed aan dat deze (in de toekomst) ingericht wordt op de brongerichte aanpak. Het dagvers verwerken van mest door middel van een monovergister is daarbij een mogelijkheid.

Swaans Beton heeft een ander uniek stalsysteem, de G6 vloer. Deze vloer is ontworpen vanuit de brongerichte aanpak; scheiden van mest en urine op de vloer. Uniek aan deze vloer is dat melkveehouders die de komende jaren nog wel met drijfmest willen blijven werk dit met de G6 vloer ook kunnen. De vloer wordt dan 4cm uit elkaar gelegd waardoor mest en urine naar de mestkelder gaat. Deze mestspleet kan in een later stadium eenvoudig dichtgelegd worden met een urine doorlatende strip waardoor dan enkel de urine naar de kelder verdwijnt, en de vaste mest afgeschoven wordt en apart wordt verwerkt en opgeslagen.

En doordat de G6 vloer (BWL 2013.04) op dit moment het laagste goedgekeurde systeem op de RAV-lijst is met een definitieve emissiefactor van 6 kg kan dit systeem gekozen worden voor alle reeds vergunde NB-vergunningen.

Voordelen brongerichte mestscheiding

De overstap van drijfmest naar gescheiden mest wordt in de markt vaak als spannend ervaren. Toch zien gebruikers ervan in de praktijk de voordelen;

  • Gezonder en veiliger stalklimaat voor zowel de koe als de boer.
  • Gescheiden mest zorgt voor een beter bodemleven en de mogelijkheid om gerichter gewas en grond te bemesten.
  • Mogelijk urine / gier als toekomstige kunstmestvervanger.
  • Hoger rendement uit mestvergisting door een hoger droge stof gehalte uit de dikke fractie.
  • Voordeligere afzet van mest.

Bron: melkveebedrijf.nl

Terug naar nieuws